TAXTRANS – specjalistyczne biuro księgowe dla branży transportowej

Firmy transportowe muszą nieustannie mierzyć się z ciągłymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym. Ich codzienna działalność podlega jednak nie tylko regulacjom ustawy przewozowej i o transporcie drogowym, ale również podatkowym i celnym. Z tego też względu w branży tej ogromny nacisk kładzie się na profesjonalne wsparcie prawne oraz mądrą, rzetelną i specjalistyczną księgowość, gotową sprostać licznym wyzwaniom.

Specyfika sektora transportowego, nie tylko ze względu na ogrom przepisów, jakie regulują taką działalność, ale i liczbę codziennych operacji gospodarczych, powoduje, że przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań gotowych zagwarantować im bezpieczeństwo finansowe i prawne oraz poczucie spokoju. Jednym z nich są niewątpliwie profesjonalna księgowość i rachunkowość, które pozwalają zachować kontrolę nad finansami firmy oraz dostarczyć prawdziwy, rzetelny obraz jej aktualnej sytuacji majątkowej. W tym celu niezbędne staje się skrupulatne rejestrowanie wszystkich zdarzeń mających wpływ na zmianę w majątku podmiotu gospodarczego, a także dokonywanie regularnych analiz i kalkulacji.

Kompleksowa księgowość dla firm transportowych z kancelarią podatkową TAXTRANS

Kancelaria podatkowa TAXTRANS to specjalistyczne biuro księgowe świadczące usługi na rzecz firm transportowych w całym kraju. Nasz zespół tworzą doświadczeni księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, którzy zdobywali swoje umiejętności i wiedzę, współpracując z licznymi przedsiębiorstwami z sektora TSL w Polsce i za granicą. Wieloletnia obecność i działalność w tym obszarze sprawiają, że dzisiaj doskonale odnajdujemy się w tychże realiach. Dzięki temu jesteśmy dla naszych klientów zaufanym, profesjonalnym partnerem, gotowym przeprowadzić ich przez każde codzienne, jak i nietypowe, czy nagłe zdarzenie. Wspierani dodatkowo przez prawników i adwokatów związanych z branżą transportową, oferujemy kompleksową obsługę księgową w postaci księgowości pełnej oraz uproszczonej. Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki księgowe i rachunkowe firmy, a ponadto kadrowe i płacowe. Dzięki temu najważniejsze sprawy Państwa przedsiębiorstwa mogą pozostać w jednych rękach, co znacząco usprawnia organizację pracy, pozwala zachować płynną, stałą obsługę oraz przyczynia się do redukcji kosztów.

TAXTRANS – pełna i uproszczona księgowość dla transportu

Na usługi księgowe i rachunkowe dla firm transportowych świadczone przez nasze biuro księgowe TAXTRANS składa się przede wszystkim:

  • organizacja księgowości i rachunkowości w firmie,
  • prowadzenie ksiąg handlowych i KPiR oraz wszystkich wymaganych rejestrów i ewidencji,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • kontakt i reprezentacja przed organami podatkowymi,
  • przygotowywanie audytów, analiz, zestawień, kalkulacji, pozwalających na ocenę obecnej sytuacji majątkowej firmy i prognoz na przyszłość,
  • optymalizacja kosztów w transporcie,
  • ubieganie się o zwrot podatku VAT naliczonego w UE,
  • doradztwo podatkowe.

Dodatkowo wspieramy również naszych klientów obsługą z zakresu kadr i płac, obejmującą w szczególności naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych do organów podatkowych. W ramach świadczonych usług zajmujemy się ponadto prowadzeniem teczek osobowych kierowców, przygotowywaniem dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, czy tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

W TAXTRANS każdego dnia dążymy do tego, aby zapewnić naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia. Dzięki profesjonalnej i kompleksowej obsłudze mogą Państwo w pełni skoncentrować się na dalszym rozwoju prowadzonej firmy bez ryzyka utraty kontroli nad jej aktualną sytuacją finansową. Z naszym wsparciem przedsiębiorcy skutecznie optymalizują koszty swojej działalności i ze spokojem skupiają się na nowych inwestycjach.

Jeżeli potrzebują Państwo zaufanego i doświadczonego partnera, który przejmie na siebie wszystkie obowiązki księgowe i rachunkowe, serdecznie zapraszamy do kontaktu!