TAXTRANS – księgowość dla Twojej firmy transportowej

Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, jak istotną rolę w firmach transportowych odgrywa profesjonalnie i rzetelnie prowadzona księgowość. Obecnie nie sposób zliczyć nawet zmian w przepisach podatkowych i przewozowych, które wprowadzono do porządku prawnego od początku tego roku kalendarzowego. Z tego względu o sprawy księgowe i rachunkowe swojego przedsiębiorstwa warto zatroszczyć się już na starcie działalności. Jedna, mądra decyzja w tym zakresie szybko przyniesie firmie pierwsze, odczuwalne korzyści!

Każdy przedsiębiorca w naszym kraju, niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzi swoją działalność oraz z jaką branżą pozostaje związany, nie zdoła uciec przed obowiązkami księgowymi i rachunkowymi. Dla niektórych podmiotów, takich jak przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wymagania te będą jednak mniejsze, co wynika z możliwości skorzystania z księgowości uproszczonej. Dla innych natomiast, takich jak spółki z o.o. i spółki akcyjne – większe, ponieważ bez wyjątku są one zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Jaką rolę odgrywa w firmie transportowej księgowość i rachunkowość?

Księgowość w transporcie ze względu na bardzo złożony i dynamicznie zmieniający się charakter tej branży, z pewnością nie należy do zadań łatwych. Jest jednak niezwykle ważna, ponieważ w głównej mierze to od sposobu prowadzenia spraw księgowych i rachunkowych zależy poczucie bezpieczeństwa finansowego i prawnego każdej firmy. Rzetelnie prowadzona księgowość jest niezbędna do tego, aby móc legalnie uczestniczyć w obrocie prawnym. Wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań względem organów administracji państwowej, swoich kontrahentów, jak również zatrudnianych w firmie pracowników.

Nie wolno zapominać, że to księgowi odpowiadają za rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, raportów kosztów, czy sprawowanie nadzoru nad najważniejszą dokumentacją firmową. To oni czuwają także nad kluczowym aspektem determinującym kondycję każdego przedsiębiorstwa – jego płynnością finansową. Dzięki odpowiedniej płynności finansowej firma jest w stanie nie tylko regulować swoje bieżące zobowiązania, ale i dokonywać nowych inwestycji, a co za tym idzie – cały czas się rozwijać i zwiększać swoją przewagę na rynku.

TAXTRANS, czyli profesjonalna księgowość dla firm transportowych w całej Polsce

Przedsiębiorstwa transportowe poszukujące rzetelnego i doświadczonego biura księgowego, mogą skorzystać z usług TAXTRANS – profesjonalnej kancelarii podatkowej dla branży transportowej. Firma powstała w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie tego sektora na specjalistyczną, kompleksową i nieprzerwaną obsługę księgową oraz rachunkową.

Klienci specjalistycznego centrum księgowego TAXTRANS otrzymują pełen pakiet usług w postaci:

 • prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość) oraz Ksiąg Przychodów i Rozchodów (księgowość uproszczona),
 • obsługi kadrowej w postaci m.in. przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, prowadzeniem teczek pracowniczych, zgłaszaniem pracowników do ZUS, a także nadzoru nad dokumentacją,
 • obsługi płacowej w postaci naliczania listy płac,
 • sporządzania sprawozdań finansowych dla spółek prawa handlowego,
 • sporządzania miesięcznych deklaracji podatkowych oraz pozostałych dokumentów rozliczeniowych,
 • przygotowywania raportów, audytów i analiz dotyczących bieżącej sytuacji finansowej firmy,
 • optymalizacji kosztów w transporcie,
 • ewidencjonowania czasu pracy kierowców,
 • ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego w krajach UE,
 • opracowywania polityki rachunkowości i wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy,
 • doradztwa podatkowego wraz z zastępstwem przed organami podatkowymi, takimi jak US, PIP, ZUS.

Objęcie firmy transportowej opieką doświadczonej kancelarii podatkowej TAXTRANS pozwala zapewnić jej poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Gwarantuje również dostęp do eksperckiej, bieżącej wiedzy prawnej. Uwalnia przedsiębiorców od uciążliwych obowiązków administracyjnych oraz konieczności nieustannego monitorowania zmieniających się przepisów.

TAXTRANS to rzetelna, ambitna i kompleksowa księgowość i rachunkowość dla każdej firmy transportowej w Polsce. Niezależnie od tego, czy prowadzą Państwo działalność na mniejszą, czy większą skalę oraz w jakiej formie, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania indywidualnej oferty!