Profesjonalna księgowość dla transportu z TAXTRANS

Obowiązek prowadzenia księgowości spoczywa na każdej firmie transportowej, ale i nie tylko. To jednak właśnie branża transportowa należy do jednych z najbardziej rozbudowanych, a przy tym narażonych na najczęstsze zmiany przepisów prawa. Rzetelna i profesjonalna księgowość i rachunkowość mogą zagwarantować każdemu przedsiębiorstwu przewozowemu poczucie spokoju oraz bezpieczeństwa finansowego i prawnego.

Wybór specjalistów, którym powierzymy sprawy księgowe i rachunkowe naszej firmy, nigdy nie jest decyzją łatwą. Przedsiębiorcy związani z branżą transportową mają w tym zakresie szczególnie duże wymagania, co jest oczywiście w pełni zrozumiałe ze względu na jej charakter i specyfikę. Będąc świadomi stale zwiększającego się zapotrzebowania na specjalistyczną, stałą i rzetelną obsługę księgową oraz rachunkową w transporcie, nasza kancelaria podatkowa TAXTRANS przygotowała dla firm związanych z tą branżą kompleksową ofertę. W ramach świadczonych usług zapewniamy naszym klientom usługi księgowe, rachunkowe, kadrowe i płacowe.

Pełna księgowość dla firm transportowych z kancelarią podatkową TAXTRANS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową w formie spółek kapitałowych, a także spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Nie ma przy tym znaczenia wysokość osiąganych przez nich przychodów. Pozostałe firmy muszą z kolei przejść na pełną księgowość w momencie, gdy ich przychody osiągną w skali roku kwotę 2 mln euro.

W ramach pełnej obsługi księgowej nasza kancelaria podatkowa zajmuje się w szczególności:

 • prowadzeniem pełnej dokumentacji księgowej i rachunkowej wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa dodatkowymi rejestrami i ewidencjami,
 • naliczaniem listy płac,
 • przygotowywaniem sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniem deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych do ZUS i US,
 • przygotowywaniem regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • sporządzaniem dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • zgłaszaniem i aktualizacją danych w KRS,
 • zwrotem VAT z UE,
 • przygotowywaniem analiz i audytów finansowych,
 • sporządzaniem faktur sprzedażowych, not korygujących, wezwań do zapłaty,
 • doradztwem w obrębie prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

 

TAXTRANS tworzy zespół specjalistów z zakresu spraw rachunkowych, podatkowych i księgowych, którzy zdobywali swoje doświadczenie głównie podczas współpracy z firmami transportowymi w całej Polsce. Dzięki temu doskonale znają oni tę branżę wraz ze wszystkimi regulującymi ją przepisami. Nasza kancelaria podatkowa jest dlatego gotowa zmierzyć się z każdym problemem, oferując klientom natychmiastową pomoc w codziennych i nagłych zdarzeniach. W naszych działaniach zawsze dążymy do optymalizacji kosztów transportu Państwa firmy oraz maksymalnej ochrony wszystkich interesów!

Uproszczona księgowość dla firm transportowych z kancelarią podatkową TAXTRANS

Naszą ofertę kierujemy również do mniejszych firm w Polsce – przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W tym przypadku mogą oni skorzystać z księgowości uproszczonej w postaci Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Na prowadzenie księgowości w formie KPiR składa się m.in. prowadzenie ewidencji wszystkich przychodów i kosztów oraz innych wydatków ponoszonych przez firmę, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. W ramach świadczonych usług zajmujemy się również naliczaniem comiesięcznej amortyzacji, sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz rocznych zeznań podatkowych.

Oddelegowanie spraw księgowych i rachunkowych na ręce zewnętrznych specjalistów wiąże się dla każdej firmy z szeregiem niezaprzeczalnych korzyści. Jeżeli chcą Państwo zadbać o bezpieczeństwo finansowe swojego przedsiębiorstwa, dokonywać rozsądnych optymalizacji podatkowych i uniknąć konieczności ciągłego śledzenia zmian w przepisach, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią podatkową TAXTRANS!